Verbinden een jeukwoord?
Niet bij ons!

Dit is onze visie, ons droombeeld:

 • we zijn een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfomgeving in de Metropoolregio Amsterdam.
 • we hebben een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen.
 • we zijn een krachtige speler in de regio Gooi en Vechtstreek.
 • we zetten structureel in op duurzaamheid.
 • inwoners kunnen zich ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving, samen met de gemeente.
 • we zijn financieel gezond, kosteneffectief, en bieden hoogwaardige dienstverlening.
 • we bundelen de krachten, maar we blijven oog houden voor de eigenheid en identiteit van de kernen Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum.

Dit is onze missie: samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied

Hóe is het mogelijk?


In onze moderne samenleving proberen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties resultaten te halen. We gaan open in gesprek met elkaar als onze inwoners een idee of initiatief hebben.


Onze organisatiemissie is:


 • we zijn er om mét de samenleving dingen mógelijk te maken.
 • we gaan met elkaar open in gesprek, op basis van gelijkwaardigheid.
 • we doen wat nodig is voor het beste resultaat.
 • we vinden wederzijds vertrouwen vanzelfsprekend.


Deze organisatiemissie is samengevat in de slogan:

‘Hóe is het mogelijk? Daar gaan we samen voor zitten’.


Dat doen we op basis van onze kernwaarden Vertrouwen, Samenwerken Ondernemen. Door dagelijks te werken volgens deze waarden blijven we ons ontwikkelen; als organisatie en als medewerker van die organisatie.

Groei jij mee?

Onze huisstijl: verbinden


Verbinden is ook de gedachte achter de huisstijl van Gooise Meren.

In het logo zijn de letters G en M met elkaar verbonden in een geometrisch patroon.

Naast het logo is het gebruik van patronen een belangrijk element in de huisstijl. Ze zijn gebaseerd op herkenbare gebouwen of elementen in de gemeente: de vesting van Naarden, het Muiderslot, het stadhuis van Naarden, de watertoren van Bussum.

In de fotografie krijgt ‘verbinden’ vorm door mensen af te beelden die samen actief zijn.


De belangrijkste huisstijlkleuren zijn:

Goudgeel: een verwijzing naar historie en heraldiek.

Paars: een verwijzing naar de gooise heide.I