En dan nog dit...

26.896

woningen

89.691 m2

oppervlakte gemeente

25.914

huishoudens

58.765

inwoners

440.000

gemiddelde WOZ-waarde

woning

€ 43.000

gemiddeld inkomen

420

collega's

58,6%

vrouwelijke collega's

1 burgemeester, 5 wethouders

College van B&W

31 leden,

9 fracties

gemeenteraad

7

gemeentelijke begraafplaatsen

4

sinterklaas

intochten