Vanuit vele gesprekken komen tot een visie

De buitenruimte is van ons allemaal. Net als de openbare gebouwen. Dit document is dan ook met de gebruikers (onze inwoners en ondernemers) van de ruimte samengesteld. Tijdens de Ruimtedagen van 25 september tot en met 7 oktober 2017 werden meer dan 400 gesprekken gevoerd. Razende Reporters trokken erop uit in de vier kernen. Zij knoopten spontane gesprekken aan met inwoners. Op allerlei locaties. Van park ‘t Mouwtje in Bussum, de Spar in Muiderberg, de Markt in Naarden, de begraafplaats in Bussum tot het stationsgebied, bij de Sluis in Muiden en de bibliotheek in Bussum. Ondernemers zijn opgezocht. We spraken een taxichauffeur, een verhuizer, een sloper, een rioolreiniger en een vuilnisophaler. Ook op gemeentehuis vonden gesprekken plaats en waren er groepsgesprekken met vertegenwoordigers van bewonersgroepen, de Dorpsraad in Muiderberg, de Stadsraad en de wijkraad Mariahoeve in Muiden, de Buurtplatforms Parkwijk, Remcom en Naarderwoonbos in Naarden en de Overleggroep Naarden-Vesting. In de aula van de begraafplaats Oud Valkeveen werd een ontbijt georganiseerd met uitvaartondernemers en met de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst werd gesproken over de samenwerking.

Wat vinden mensen van de buitenruimte in Gooise Meren

  • Inwoners zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de kwaliteit van de buitenruimte en de openbare gebouwen en het beheer ervan.
  • Groen staat bovenaan in het maken van afwegingen. Dus liever het groen behouden en het open landschap, dan zonnepanelen plaatsen, of parkeerplekken creëren.
  • Wijkorganisaties willen graag vroeg betrokken worden bij (her)inrichting van de buitenruimte en actief meedoen in de zin van adviseren, co-produceren, meebeslissen en zelf organiseren.
  • Individuele inwoners vullen gezamenlijkheid verschillend in. Voor sommigen is het voldoende als de gemeente hen informeert over de buitenruimte en de gebouwen. Anderen willen actief betrokken worden. En er is een groep die zelf initiatief neemt en het belangrijk vindt dat de gemeente dit mogelijk maakt. Het maakt uit om welk type bezittingen het gaat. Bij alles wat onder de grond zit, is informeren doorgaans voldoende. Boven de grond raakt het de leefwereld van gebruikers en is een grotere betrokkenheid gewenst. Of het nu gaat om straatverlichting en -meubilair, speelvoorzieningen en parken, of wegen, water en bouwwerken.