Spelen en sport

Spelen

8 skatevoorzieningen • 46 speelvelden • 178 speelplekken • 464 speeltoestellen

Spelen is belangrijk

Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen voor ruimte om te spelen, veilige routes en voorzieningen die tot de verbeelding spreken. Kinderen, jongeren, ouders en bewoners zijn betrokken bij de inrichting en het beheer van de speelruimte. Met elkaar zien we erop toe dat iedereen kan spelen, ongeacht een beperking en ongeacht leeftijd. De Speeltuinbendewijzer helpt ons daarbij.

“Er kan veel meegedacht en gezamenlijk besloten worden bij speeltuinen. Dat mag vaker, ook bij andere onderwerpen.”

uitspraak RuimteDagen

Voor speelplekken geldt:

 • schoon, heel en veilig
 • gebruik duurzame materialen (metaal, of inheems hout/robinia)
 • jaarlijkse controle speeltoestellen
 • ontwerp en inrichting in relatie met de directe omgeving
 • fantasie en creativiteit prikkelen en gebruikers uitdagen om te bewegen


Medegebruik van schoolpleinen

Gemeente en schoolbesturen willen graag een uitgebreid buitenschools programma. Er is bereidheid te investeren in faciliteiten waardoor jeugd en volwassenen meer gaan bewegen. Denk aan openbare schoolpleinen waar kinderen ook buiten schooltijden kunnen spelen. Per locatie kijken we welke er zijn.

We helpen volwassenen om te bewegen in de buitenruimte.

We maken het wandelen en fietsen nog aantrekkelijker. Met wandelommetjes en een fietsroutenetwerk. Ook in de economische visie staat: we zorgen dat meer mensen onze natuur en historie gaan beleven.


We blijven in gesprek

We blijven met bewoners in gesprek over het speel- en beweegvriendelijk maken van de omgeving. We zien dat recreatie, ontspanning, vermaak en sport raken steeds meer met elkaar zijn verweven.


Onderhouden speelplekken niveau ‘voldoende’

De speelplekken onderhouden we op het niveau ‘voldoende’. Bewoners kunnen door zelfbeheer zorgen voor de plus in de beeldkwaliteit.

Sport

2 zwembaden • 2 grote sporthallen • 16 sport- en gymzalen • 17,5 kunstgrasvelden • 19 sportgrasvelden

Sport breed en veelzijdig

Met 38 sportverenigingen is Gooise Meren een sportieve gemeente. Er is een breed aanbod aan sport in zwembaden, sporthallen/gymzalen en diverse buitensportaccommodaties. Voor sportaccommodaties geldt:

 • voldoende veilig
 • duurzaam ingericht: energiezuinig, of liefst zo duurzaam mogelijk
 • samen met gebruikers zorgen voor uitnodigende voorzieningen om te sporten en te bewegen
 • toegankelijk voor iedereen
 • van goede kwaliteit
 • passend bij de kernen

In de Beweeg en Sportvisie staan de aanvullende uitgangspunten

 • voldoende (gemeentelijke) sportaccommodaties en een goede spreiding over de gemeente. De veiligheid en kwaliteit voldoen aan de norm voor sportbeoefening op lokaal/regionaal niveau. We sluiten aan bij de richtlijnen van nationale sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF.  
 • De gemeente Gooise Meren exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties op basis van een overeenkomst ‘gelegenheid tot sportbeoefening’. Het beheer kan bij derden liggen.
 • De exploitatie is gebaseerd op een (meerjaren) onderhoudsplan, die is afgestemd met de gebruikers. Alleen kleine onderhoudstaken worden uitbesteed.


Lees verder ››