Gebouwen en begraafplaatsen

Gebouwen

5 parkeergarages • 36 scholen (scholen zelf verantwoordelijk voor gebouwonderhoud) • 108 andere gebouwen met maatschappelijke functie

Gebouwen in soorten en maten

We bezitten openbare gebouwen die voor het brede publiek toegankelijk zijn. Denk aan de bibliotheek, gemeentehuis, buurthuis, parkeergarage, zwembad. Sommige zijn er voor een specifieke doelgroep, zoals scholen en kinderopvang. We hebben oog voor de schoonheid en het bijzondere karakter van monumentale en historische panden.


Duurzaamheidsambities ook voor gebouwen

Door het uitvoeren van conditiemetingen en optimalisatie van energielabels werken we aan onze duurzaamheidsambities. We bevorderen de biodiversiteit met groene daken en nestkasten. Er loopt een pilot voor vijf gemeentelijke gebouwen vanuit Samen Sneller Duurzaam.


Toegankelijkheid is onze norm

De mensen voor wie ruimtes, routes en objecten in openbare gebouwen bestemd zijn moeten deze ook kunnen gebruiken. Aan het begin van en tijdens een bouw- of renovatieproces overleggen we met de omgeving, toekomstige gebruikers en mensen met een beperking om hun wensen in beeld te brengen. Als het niet klopt dan stellen we bij.


We zorgen voor veiligheid en gezondheid

We werken binnen de wettelijke kaders voor onder andere brandveiligheid, Arbo en de bestrijding van asbest, legionella en ratten. We maken gebruikers bewust van maatregelen voor een gezond binnenklimaat, zoals bij scholen en kinderdagverblijven.


We stimuleren activiteiten in de huiskamer van de buurt

We staan open voor zelfbeheer en medegebruik van gebouwen, of ruimten daarbinnen en houden daarbij rekening met marktwerking (Wet Markt en Overheid).

Begraafplaatsen

7 begraafplaatsen • 16,2 hectare • > 12.000 graven

“Onze begraafplaatsen zijn prachtig”

uitspraak RuimteDagen

Begraafplaatsen groene, monumentale oases

Begraafplaatsen zijn meer dan een plek waar geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden. Het zijn ook groene oases, plekken voor rust, bezinning en natuurbeleving. Waar bomen, bijzondere planten, mossen, kleine dieren en vogels goed gedijen. We gaan zorgvuldig om met het beheer en onderhoud. Bij aanschaf en gebruik van materialen en machines letten wij op de duurzaamheid. Een aantal vrijwilligers helpt mee om het gewenste onderhoudsniveau te behalen. We herstellen monumentale grafmonumenten, ook als de nabestaanden niet meer te achterhalen zijn.


Grotere bekendheid begraafplaatsen

Onze begraafplaatsen mogen gezien worden. We doen mee aan de Week van de Begraafplaats. Zo kan een breed publiek het bijzondere karakter van onze begraafplaatsen ervaren. Aula’s lenen zich ook voor andere doeleinden dan begraven, zoals voor een lezing of een muziekuitvoering.


Specifieke kenmerken begraafplaats

Elke begraafplaats heeft een uniek karakter. Hier zijn we zuinig op, we versterken deze unieke eigenschappen. De Oude Begraafplaats Naarden is een erkend rijksmonument. Delen van andere begraafplaatsen zijn gemeentelijk monument. We koesteren de geschiedenis, maar tegelijkertijd kijken we hoe nieuwe uitvaartmogelijkheden toepasbaar zijn.


Mensen een welkom gevoel geven

Een begraafplaats is meer dan een plek waar verdriet en emoties overheersen, het is ook een plek om te herdenken. De begraafplaatsen zijn verzorgd en voorzieningen als parkmeubilair en gereedschap voor groenonderhoud maken het bezoek aangenamer. In de aula’s is een goede herdenking mogelijk en voelen mensen zich welkom.


Oog en oor voor gebruikers

Wij zijn bereikbaar en aanspreekbaar voor bezoekers van onze begraafplaatsen. Gesprekken met nabestaanden en uitvaartondernemers houden ons scherp op gemeentelijke dienstverlening en de aantrekkelijkheid van de begraafplaatsen en de twee aula’s zodat we bijven aansluiten bij de wensen.


Beheer en onderhoud is goed

Formeel is het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen niet vastgesteld. In de praktijk beheren we de begraafplaatsen op het beeldkwaliteitsniveau goed. Door de inzet van vrijwilligers op enkele begraafplaatsen is het mogelijk dat het onderhoudsniveau op die begraafplaatsen (tijdelijk) hoger is. De oudere delen van de begraafplaatsen Bussum en Muiderberg worden extensief beheerd.


Bijhouden van trends en ontwikkelingen

Wij voeren overleg met de stichtingen die voor onze begraafplaatsen actief zijn, uitvaartondernemers en vakcollega’s. Wij houden trends en ontwikkelingen in de branche bij. Nieuwe uitvaartmogelijkheden moeten passen bij het karakter van de begraafplaats, met aandacht voor de historie en voor de wensen van de gebruikers.


Aula in Bussum aantrekkelijker maken

De aula in Bussum wordt als als kil en onpersoonlijk ervaren. De aula mist in de huidige vorm uitstraling. Wij kijken welke aanpassingen mogelijk zijn om te zorgen voor natuurlijk daglicht. Andere kleuren dragen bij aan een warmere sfeer. Het gebouw kunnen we verduurzamen door het aanbrengen van zonnepanelen en/of een groen dak.


Lees verder ››