Visie document

Februari 2018

In Gooise Meren is de buitenruimte van en voor iedereen

Hoe ziet de buitenruimte van de toekomst eruit in Gooise Meren? Wat betekent een hoogwaardige leefomgeving? Welke impact hebben ontwikkelingen als het veranderende klimaat, duurzaamheid en vergrijzing op de buitenruimte en het gebruik van openbare gebouwen? Hoe kan de gemeente inwoners meer faciliteren? Waar dan wel of juist niet en hoe werkt dat? Er wordt meer gevraagd dan een buitenruimte die schoon, heel en veilig is; die nuttig en leuk is ingericht. Steeds meer ontstaat het besef dat de buitenruimte een middel is om bij te dragen aan maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen. Steeds meer spelen sociale motieven een rol bij de inrichting en het beheer van de fysieke buitenruimte. Dat vraagt om een brede, integrale blik op de buitenruimte.